8-ми Март и положбата на жената во капитализам

Зошто се слави 8-ми Март?
Кое е историското значење на Интернационалниот ден на жената?
Дали процентуалната застапеност на жените во законодавните тела води кон полна рамноправност на жените со мажите?
Дали во капиталистички поредок жените можат да издејствуваат целосна рамноправност?

Гостинка во денешната епизода на подкастот „Гласни идеи“ е Соња Стојадиновиќ.