Ромската социјалистичка свест и пристапот кон класната борба – некогаш и денес – Гласни идеи

Во новата епизода на подкастот „Гласни идеи“ се разговара со Руфат Јашари за идеолошко политичката свест и положбата на ромите во и по падот на социјализмот.