Поддршка за Литал Бен Хаим и Винас

Литал Бен Хаим и Винас се фамилија од двајца. Литал е од Израел, а Винас е од Иран. Се запознаваат пред две години, а пред една година стапуваат во брак. Поради непријателствата помеѓу Иран и Израел, не се во можност заедно да влезат во сопствените земји, да имаат деца. Документите на Литал се непризнаени во Иран, а документите на Винас се неприфатливи за Израел. Ситуацијата со границите е абсурдна.

Моментално Литал и Винас се во Европскиот дел на Кипар и бараат азил. Па така, било каква поддршка којашто можете да ја направите е добредојдена за нив, од споделување на мрежата, до легална или материјална поддршка за секојдневието, друго.

Приказната, целосно: https://bit.ly/3dX14P5
Инстаграм: https://www.instagram.com/supportstatelessfamily/