Праксата на зелениот квир комунизам – Гласни идеи

Со здружени сили членовите на колективот и поддржувачите на С.Ц Дуња, собраа смокви од смоквата која се наоѓа во дворот на С.Ц Дуња, и токму во дворот го подготвија слаткото од смокви.
За процесот на подготвување и значењето на ваквите акции на заедничарење, зборуваме со другарот Никола Шиндре.