Мики Јанкулоски

Авторот нема внесено податоци

(Џоел Лексчин) Фармацевтската индустрија во современиот капитализам (III дел)

Продолжение на текстот на Џоел Лексчин за функционирањето на фармацевтската индустрија во современиот капитализам. Останатите делови може да ги прочитате на следните линкови: прв дел втор дел Дали интелектуалната сопственост е право? Правото на интелектуална [...]