Елизабет Терзакис: „Маркс и природата“ – V дел

Човечкото ослободување како наше комплетирање како човечки суштества Една од работите за кои Маркс често не е обвинуван дека го кажал е дека треба сите ние да се вратиме кон природата. Но, јас сакам да [...]

|2020-06-09T15:34:34+00:009 јуни 2020|Актуелно, Екологија, Свет, Став|

Елизабет Терзакис: „Маркс и природата“ – IV дел

Обвинението за прометејство Оние што го обвинуваат Маркс за прометејство или „продуктивизам“ инсистираат дека Маркс бил толку вљубен во способноста на капитализмот да ги зголеми производните сили преку технологијата и да ја неутрализира заканата од [...]

|2020-06-08T15:07:05+00:008 јуни 2020|Актуелно, Екологија, Свет, Став|

Елизабет Терзакис: „Маркс и природата“ – II дел

Метаболичкиот расцеп Капитализмот го уништил овој релативно неотуѓен метаболички однос помеѓу човечките суштества и природата преку она што Маркс го нарекол примитивна акумулација. Поради присвојувањето на земјата преку нејзино заградување и претворање во приватна сопственост, [...]

|2020-06-06T09:58:05+00:006 јуни 2020|Актуелно, Екологија, Свет, Став|

Елизабет Терзакис: „Маркс и природата“ – I дел

„Зошто сега ни треба Маркс повеќе од кога и да било“ На крајот од јануари 2018 година, возењето на ролеркостер што е Трамповото претседателство доби уште едно неочекувано свртување: лидерот на слободниот свет тврдеше дека [...]

|2020-06-05T09:15:35+00:005 јуни 2020|Актуелно, Екологија, Свет, Став|

Антикопатологија и негирање на когнитивното себе

Ова прашање не е само од денес, туку се поставува одамна и зема се поголем замав, но и бара сериозно да биде разгледано од повеќе аспекти, од кои накратко би била психопатологијата на антикопатолошката дегенерација [...]

|2020-06-02T09:13:20+00:002 јуни 2020|Актуелно, Култура, Став|

Револуционерен успех е да се охрабрат луѓето повторно да читаат

Порано било полесно... Штампаш револуционерни весници и ги делиш по работниците во фабриките. Останатото население не знае да чита и пишува, единствена теорија што ја слуша е светото писмо од локалниот поп. Револуционерната база- пролетеријатот [...]

|2020-06-01T10:36:23+00:001 јуни 2020|Актуелно, Култура, Став|