(Видео) Што точно мислел Маркс под „комунизам“?

Карл Маркс и Фридрих Енгелс се автори на едно од навјлијателните дела во светската политичка литература – „Комунистички манифест“. Издаден е во Лондон на 21 февруари во 1848 година, по барање на Комунистичката Лига. Овој манифест како и најголемиот дел од неговите писанија не може да се анализираат со некое неутрално, инфериорно проучување – тие мора да се живеат.

Во еден период на човештвото, ова дело беше задолжителна книга за две третини од светот. Книга во која Маркс и Енгелс ја повикуваат угнетената класа на комунизам! Ја повикуваат да се крене и да го урнисаат овој капиталистички систем!

Но, Карл Маркс не го замислувал комунизмот како комуна во постојниот систем каде сите ја споделуваат работата и храната. Не! Тој го гледал остварувањето на комунизмот само преку револуција на работничката класа, за да се сигне до крајната цел – воспоставување на бескласна и бездржавна заедница.

Маркс и комунизмот

Карл Маркс и Фридрих Енгелс се автори на едно од навјлијателните дела во светската политичка литература – „Комунистички манифест“. Издаден е во Лондон на 21 февруари во 1848 година, по барање на Комунистичката Лига. Овој манифест како и најголемиот дел од неговите писанија не може да се анализираат со некое неутрално, инфериорно проучување – тие мора да се живеат. Во еден период на човештвото, ова дело беше задолжителна книга за две третини од светот. Книга во која Маркс и Енгелс ја повикуваат угнетената класа на комунизам! Ја повикуваат да се крене и да го урнисаат овој капиталистички систем!Но, Карл Маркс не го замислувал комунизмот како комуна во постојниот систем каде сите ја споделуваат работата и храната. Не! Тој го гледал остварувањето на комунизмот само преку револуција на работничката класа, за да се сигне до крајната цел – воспоставување на бескласна и бездржавна заедница.

Posted by Glasnik.mk on Tuesday, 8 May 2018

Првиот дел од мини серијата за Маркс може да го погледнете овде.